มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ธนาคารคุณธรรม | ย้อนกลับ
75
75

ห้อง 1
135
135

ห้อง 2
0
0

ห้อง 3
33
33

ห้อง 4

 ลำดับ ห้อง ขยัน ประหยัด ชื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี น้ำใจ รวม
 1.  ห้อง 1 12  15  75 
 2.  ห้อง 2 21  12  15  15  18  18  12  24  135 
 3.  ห้อง 3
 4.  ห้อง 4 33 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ธนาคารคุณธรรม | ย้อนกลับ