ธนาคารคุณธรรม | ย้อนกลับ
843
843

มัธยมศึกษาปีที่ 1
243
243

มัธยมศึกษาปีที่ 2
225
225

มัธยมศึกษาปีที่ 3
816
816

มัธยมศึกษาปีที่ 4
30
30

มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 ลำดับ  ระดับชั้น ขยัน ประหยัด ชื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี น้ำใจ รวม
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 1 125  15  15  81  125  133  145  204  843 
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 2 39  18  27  30  30  30  24  45  243 
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 3 57  24  27  21  27  27  39  225 
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 4 101  123  90  99  97  105  87  114  816 
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 5 30 
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 6
ธนาคารคุณธรรม | ย้อนกลับ