ธนาคารคุณธรรม | ย้อนกลับ
4,012
4012

มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0

มัธยมศึกษาปีที่ 2
72
72

มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0

มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0

มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 ลำดับ  ระดับชั้น ขยัน ประหยัด ชื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี น้ำใจ รวม
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 1 277  63  66  589  519  743  839  916  4,012 
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 2
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 3 24  21  21  72 
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 4
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 5
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 6
ธนาคารคุณธรรม | ย้อนกลับ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 1.1 © 2015