ธนาคารคุณธรรม | ย้อนกลับ
538
538

มัธยมศึกษาปีที่ 1
153
153

มัธยมศึกษาปีที่ 2
201
201

มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0

มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0

มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 ลำดับ  ระดับชั้น ขยัน ประหยัด ชื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี น้ำใจ รวม
 1.  มัธยมศึกษาปีที่ 1 65  63  80  84  96  144  538 
 2.  มัธยมศึกษาปีที่ 2 24  12  21  21  21  21  12  21  153 
 3.  มัธยมศึกษาปีที่ 3 54  21  24  18  24  24  36  201 
 4.  มัธยมศึกษาปีที่ 4
 5.  มัธยมศึกษาปีที่ 5
 6.  มัธยมศึกษาปีที่ 6
ธนาคารคุณธรรม | ย้อนกลับ