มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ธนาคารคุณธรรม | ย้อนกลับ
54
54

ห้อง 1
93
93

ห้อง 2
663
663

ห้อง 3
33
33

ห้อง 4

 ลำดับ ห้อง ขยัน ประหยัด ชื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี น้ำใจ รวม
 1.  ห้อง 1 15  18  54 
 2.  ห้อง 2 15  21  15  24  93 
 3.  ห้อง 3 92  12  15  69  86  112  124  153  663 
 4.  ห้อง 4 33 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ธนาคารคุณธรรม | ย้อนกลับ